Chains of legend

First Confessions
of Ricrar

Arena
Jeg blev smidt ind i en arena. En masse fremmede slaver stod rundt i en cirkel. Vi skulle kæmpe mod hinanden for vores frihed. Da kampen gik igang for jeg mod ringbrynjen. Beskyttelse er Atlas' domæne og jeg kunne se tegnet som det lå der foran mig.
Den var besværlig at iklæde sig, men til al held undgik jeg alles blik  indtil kampen var overstået.

Mausoleum
Vi blev sendt ned i en gravbygning tilegnet en gammel glemt gud. Jeg kom med fordi Slavehandleren havde glemt at give dem en healing potion med. Til al held for mig fik jeg min frihed alligevel.
Rotter angreb og store sten faldt ned når vi åbnede visse døre.
Efter en kamp mod en gigantisk transparent klods og en levende kiste fandt vi den sølvhalskæde med det lille sværd på, som vi var sendt ned efter.
Vi blev eskoirteret ud af labyrinten og afleverede det lille sværd. Halskæden fik vi tilbage.

Spøgelset

Vi fandt en gammel ånd i jagten på hans monster-manual. Vi fik stedt ånden til hvile. Jeg afleverede bogen til Andre under en kamp mellem Hinah og en arrig dværg.

Gobliner

Et par gobliner terroriserede en landsby i ørkenen. Vi tog afsted for at dræbe dem, hvilket gik godt, men de var virkeligt svære at fange efterfølgende.
 

Dragen

Der gik et rygte om en drage i en hule. Vi tog ud for at besejre den, men det var en drage, så vi stak af. Goblinerne fra før havde åbenbart en pagt med dragen og tog på togter fra dens hule. Der var noget lusket over dragens væremåde….

 

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.